MOUNTAIN BIKE SPIRIT TOUR

CYKLOTÚRA PRE KAŽDÉHO
A S KÝM BAJKUJETE VY :-)

Bodovanie

Systém bodovania je veľmi jednoduchý. Účastníci MOUNTAIN BIKE SPIRIT TOUR série sa bodujú na zaklade absolútneho poradia z jednotlivých pretekov. Až následne sa pretekari zoradia podla 11 finalnych kategórii. Za bodovanie sú zodpovední časomerači z VOS-TPK.

 

Vzorec pre výpočet bodov

Bn = YYY x (3 – Tn/T1) / 2

 

Čo znamenajú premenné

YYY... koeficient pre trasu maratónu,
Bn ... body n-tého,
Tn ... čas n-tého,
T1 ... čas víťaza.

V celkovom rebríčku sa nepozerá na to, ktorú trať kto absolvoval. Spravodlivé vyhodnotenie zabezpečí koeficient obtiažnosti trasy maratónu.

 

Príklady koeficientov obtiažnosti trás

Extra dlhá trať  – 1600 bodov
Dlhá trať .......... – 1300 bodov
Stredná trať .....– 1000 bodov
Krátka trať....... –..700 bodov

 

Zoznam 11 kategórii MOUNTAIN BIKE SPIRIT TOUR

1.  Kadeti 15-16 r.
2.  Juniori 17-18 r.
3.  Muži do 39 r.
4.  Muži 40-49 r.
5.  Muži 50-59 r.
6.  Muži 60 r. a viac
7.  Kadetky 15-16 r.
8.  Juniorky 17-18 r.
9.  Ženy 19-39 r.
10. Ženy 40-49 r.
11. Ženy 50 r. a viac.

 

Ceny pre víťazov a tombola

Zabezpečili sme pre víťazov všetkých maratónov v MOUNTAIN BIKE SPIRIT TOUR sérii vo všetkých kategóriách športové ceny. Účastníci, ktorí úspešne absolvujú jednotlivé maratóny v MOUNTAIN BIKE SPIRIT TOUR sérii, sa môžu zúčastniť jednotlivých tombôl o celkovo 10 bajkov.

Podmienkou pre zaradenie do finálnej tomboly o 6 bajkov je úspešné absolvovanie minimálne 4-och pretekov z celej MOUNTAIN BIKE SPIRIT TOUR série. Do celkového bodovania sa každému účastníkovi započítavajú 4 najlepšie výsledky z absolvovaných pretekov z celej MOUNTAIN BIKE SPIRIT TOUR série. Výsledné bodovanie série určí celkovo 33 víťazov v 11 kategóriach na prvých, druhých a tretích miestach.

Výhercov celkovo 16 bajkov určia jednotlivé tomboly tak, aby mal šancu na výhru každý hobby bajker. Systém žrebovania zastrešujú časomerači z VOS-TPK, ktorí pre účel tombôl použijú žrebovací softvér.

Všetky preteky v MOUNTAIN BIKE SPIRIT TOUR sérii spravodlivo a objektívne vyhodnocuje časomiera VOS-TPK. Táto spoločnosť má dlhoročné skúsenosti s meraním a vyhodnocovaním pretekov v rôznych športových odvetviach.