MOUNTAIN BIKE SPIRIT TOUR

CYKLOTÚRA PRE KAŽDÉHO
A S KÝM BAJKUJETE VY :-)

TROPHY AGENCY s.r.o.

Štúrova 50
900 33 Marianka
Ičo: 46 011 421
Ič DPH: SK2023190499
Dič: 2023190499
Č.ú: 2920851624/1100
Iban: SK15 1100 0000 0029 2085 1624

Občianske združenie Maratón

Štúrova 50
900 33 Marianka
IČO: 36075612
DIČ: 2022156675
Číslo účtu: 2623076182/1100
IBAN: SK90 1100 0000 0026 2307 6182
SWIFT / BIC: TATRSKBX
Zaregistrované MV SR č.s. VVS/1-900/90-25396

onas_kontakt_palo

Pavol Grujbar

Zakladateľ projektu ŠKODA BIKE OPEN TOUR,
Projekt bol v roku 2019 premenovaný na MOUNTAIN BIKE SPIRIT TOUR

Riaditeľ  STUPAVA TROPHY

palo@stupavskymaraton.sk
0901 769 101