MOUNTAIN BIKE SPIRIT TOUR

CYKLOTÚRA PRE KAŽDÉHO
A S KÝM BAJKUJETE VY :-)

 

Ceny pre víťazov a tombola

Zabezpečili sme pre víťazov všetkých maratónov v MOUNTAIN BIKE SPIRIT TOUR sérii vo všetkých kategóriách športové ceny. Účastníci, ktorí úspešne absolvujú jednotlivé maratóny v MOUNTAIN BIKE SPIRIT TOUR sérii, sa môžu zúčastniť jednotlivých tombôl o celkovo 10 bajkov.

Podmienkou pre zaradenie do finálnej tomboly o 6 bajkov je úspešné absolvovanie minimálne 4-och pretekov z celej MOUNTAIN BIKE SPIRIT TOUR série. Do celkového bodovania sa každému účastníkovi započítavajú 4 najlepšie výsledky z absolvovaných pretekov z celej MOUNTAIN BIKE SPIRIT TOUR série. Výsledné bodovanie série určí celkovo 33 víťazov v 11 kategóriach na prvých, druhých a tretích miestach.

Výhercov celkovo 16 bajkov určia jednotlivé tomboly tak, aby mal šancu na výhru každý hobby bajker. Systém žrebovania zastrešujú časomerači z VOS-TPK, ktorí pre účel tombôl použijú žrebovací softvér.

Všetky preteky v MOUNTAIN BIKE SPIRIT TOUR sérii spravodlivo a objektívne vyhodnocuje časomiera VOS-TPK. Táto spoločnosť má dlhoročné skúsenosti s meraním a vyhodnocovaním pretekov v rôznych športových odvetviach.